حمل کود شیمیایی به مقصد انبار کارگزاران استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

 حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از بارگیری و حمل مقدار 213 تن کود اوره کشاورزی از مبدأ پتروشیمی شیراز به مقاصد تعیین شده در استان اصفهان در تاریخ 1400/2/9 خبر داد. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید