تامین کود سرک گندمکاران شهرستان فریدن

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

مدیر استان اقای فریدون صفایی بیان نمود با تلاش و پیگیری های به عمل آمده توانسته ایم کود اوره مورد نیاز شهرستان فریدن جهت سرک گندمکاران را در سال 1400 تهیه و تامین نماییم

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید