درج آگهی مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی در روزنامه خراسان شمالی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی از درج آگهی مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی این مدیریت در روزنامه های کثیرالانتشار استان خبر داد. محسن نظام دوست با اعلام این مطلب افزود:  آگهی مناقصه یک مرحله ای امور خدماتی پشتیبانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان شمالی در دو نوبت به تاریخ 1400/01/29 در روزنامه خراسان شمالی  و 1400/1/30 در روزنامه صبح امروز درج گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید