نمونه برداری از کود شیمیایی سوپرفسفات تریپل ارسالی شرکت تولیدی آذرکیمیا اکسید

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی،

روز چهارشنبه مورخ 12/10/97  از کود شیمیایی سوپرفسفات تریپل ارسالی شرکت تولیدی آذرکیمیا اکسید (پارت 14)  به مقدار 200 تن به  انبار سازمانی سی هزارتنی شرکت ، نمونه برداری و جهت آنالیز به مرکز تحقیقات کاربردی کرج ارسال شد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید