عملکرد بازرسی روند فروش کارگزاران در سال 99

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

به منظور بازرسی و نظارت بر توزیع کودهای شیمیایی، کارشناسان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم در سال 1399 از روند توزیع و ثبت رسید بارنامه و حواله کشاورز و همچنین گزارشات توزیع و فروش کودهای یارانه ای و غیر یارانه ای 82 کارگزاری بازدید و بازرسی بعمل اوردند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید