توزیع تقریبی 700 تن کود اوره جهت کشت بهاره در شهرستان راز و جرگلان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی

مهندس محسن نظام دوست مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان شمالی از تامین و توزیع 691 تن  کود اوره در شهرستان راز و جرگلان جهت کشت بهاره از نیمه اسفند ماه سال گذشته تا نیمه فروردین سال جاری از طریق کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان شمالی برای کشاورزان متقاضی توزیع گردیده است

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید