تامین و توزیع کود سوپر فسفات تریپل از طریق سازمان تعاونی روستایی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

آقای افضلی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان از تامین و توزیع 25 تن کود سوپر فسفات تریپل در شهرستان سمنان خبر داد 

مهندس افضلی با اعلام این مطلب افزودند:

کود سوپر فسفات تریپل تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق 2 کارگزار توزیع تعاونی روستایی تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان سمنان توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید