تامین کود اوره مورد نیاز شهرستان سمیرم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

مدیر استان اقای فریدون صفایی بیان نمود با تلاش و هماهنگی های به عمل آمده توسط همکاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان از ابتدای سال جاری تا کنون توانسته ایم 500 تن کود اوره مصرف بهره برداران کشاورزی شهرستان سمیرم را توزیع نماییم

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید