تخصیص وحمل 100 تن کود اوره در شهرستان کیار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال وبختیاری

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از تخصیص،بارگیری وحمل  مستقیم 100تن کود اوره از پتروشیمی لردگان در شهرستان کیارخبرداد

مسعود میرزایی افزود: مقدار توزیع شده  با هماهنگی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان توسط کارگزاران این شرکت جهت مصرف کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی ، بین آنها توزیع میگردد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید