فروش مستقیم

فروش مستقیم کود در سال 99

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل

مقدار 2.287.260.000کیلو گرم کود اوره و 4.230.000 کیلوگرم فسفات تریپل در سال 99 به طور مستقیم به کشاورزان محترم تحویل شد .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید