تامین کود شیمیایی کارگزاران خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی از تامین و تدارک 50 تن کود شیمیایی برای کارگزارانی که در فاصله 250-200 کیلومتری از مرکز استان بوده اند، خبر داد.

محمد مهدی سعیدی افزود: کودهای تامین شده از ابتدای قرارداد حمل (ابتدای مهر99) تا آخر اسفند 99 به انبار کارگزاران استان بارگیری و حمل شده است.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید