توزیع کود اوره در استان مرکزی

ارسال کود اوره در منطقه آشتیان و حومه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی  از ارسال  47 تن کود کشاورزی اوره  در شهرستان آشتیان و حومه   در نیمه اول  فروردین ماه سال جدید  برای کشاورزان خبرداد .

سید علیرضا موسوی  با اعلام این مطلب افزود :کود اوره ارسال  شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از انبارهای استان  حمل و به  کارگزاران تحت پوشش  در شهرستان آشتیان و حومه  ارسال شده تا دربین کشاورزان متقاضی براساس سهیمه شهرستانی ،  توزیع شود .  

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید