تامین و ارسال انواع کودهای شیمیایی در سال 1399 به شهرستان های استان آذربایجان غربی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی 

آقای مهندس علیرضا قربانی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی از تامین و ارسال مقدار شصت و هفت هزار و 831 تن انواع کودهای شیمیایی ( ازته ، فسفاته ،پتاسه )  به شهرستانهای  استان آذربایجان غربی در سال 1399 خبر داد و افزود  : کودهای ارسال شده  از مبادی حمل و انبار سازمانی کود استان ، با سهمیه بندی معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی به این  شهرستانها ارسال شده و با هماهنگی مدیریتهای کشاورزی توسط کارگزاران توزیع کودهای شیمیایی جهت مصرف کشاورزان توزیع  میگردد  .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید