کود شیمیایی

در سال 1399، مقدار هفده هزار و 350 تن کود شیمیایی اوره از مبداء پتروشیمی کرمانشاه به مقصد استان همدان حمل و تخلیه شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،

آقای بهروز الیاسی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان گفت در سال 1399، مقدار هفده هزار و 350 تن کود شیمیایی اوره از مبداء پتروشیمی کرمانشاه به مقصد استان همدان حمل و در انبارهای سازمانی شرکت و انبار کارگزاران توزیع کود شیمیایی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان تخلیه شد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید