تمدید 78 قراردادکارگزاری در استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران از تمدید قرارداد کارگزاری با 78 کارگزار بخش تعاونی و خصوصی از ابتدای سال جاری تاکنون خبرداد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران،

مجید سلطانی با اعلام این خبر گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 78 قرارداد کارگزاری شامل 34 قرارداد کارگزاری در بخش تعاونی و 44 قرارداد کارگزاری در بخش خصوصی با شرکت خدمات حمایتی کشاورزی دراستان مازندران تمدید شد.

وی افزود تمدید قراردادهای یاد شده بعد از بررسی وضعیت کارگزار و همچنین تایید مراحل کاری آنها صورت گرفته و در تمامی مراحل کار نیز تحت نظارت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قرار دارند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید