تأمین کود شیمیایی استان همدان

افزایش 16 درصدی تأمین کود شیمیایی ازته مورد نیاز استان همدان توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در سال 1399

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،

در سال 1399 مقدار هفتاد و هفت هزار تن کود شیمیایی ازته، برای استان همدان توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تأمین شد.
آقای بهروز الیاسی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان با اعلام این خبر گفت: مقدار تأمین کود شیمیایی ازته مورد نیاز کشاورزی استان همدان، در سال 1398 شصت و شش هزار و 200 تن بوده است که در سال 1399، با 16 درصد افزایش به مقدار هفتاد و هفت هزار تن رسید.

آقای الیاسی افزود با تخصیص به هنگام کود شیمیایی به استان همدان توسط مدیران ستادی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و پیگیری همکاران استانی، در سال جهش تولید، کود شیمیایی استان تأمین شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید