توزیع کود اوره

توزیع120تن کود اوره در شهرستان خمین ، استان مرکزی – اسفند ماه 1399

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی

 

 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی : از توزیع 120 تن کود کشاورزی اوره  در شهرستان خمین توسط کارگزار بخش خصوصی آقای محمد کاظم بزرگی برای کشاورزان منطقه ، خبرداد . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید