انبار گردانی در استان سمنان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

آقای افضلی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان از شروع انبار گردانی در استان سمنان با حضور کارشناس حسابرسی استان آقای مهندس برارجانی خبر داد 

مهندس افضلی با اعلام این مطلب افزودند:

کارشناسان استان پس از انجام انبار گردانی در شهرستان دامغان و شاهرود،برای ادامه فرایند انبارگردانی به انبار مرکزی استان خواهند رفت. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید