تدارک و توزیع 5600کیلوگرم بذر برنج طبقه مادری خزر بین پیمانکاران تولید بذر

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از تامین و توزی5600 کیلوگرم بذر برنج طبقه مادری در بین پیمانکاران تولید بذر استان خبر داد.

دکتر صالح محمدی با بیان اینکه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گیلان درجهت سیاست راهبردی وزارت جهاد کشاورزی در خوداتکایی تولید برنج و پایداری زراعت اصلی استان، براساس برنامه پیشنهادی سازمان جهاد کشاورزی مبادرت به تولید بذر در طبقات مختلف می نماید.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید