توزیع 205 تن کود سولفات پتاسیم از طریق بخش خصوصی در قائم شهر

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع 205   تن کود کشاورزی از نوع سولفات پتاسیم  در شهرستان قائم شهر در11  ماهه سال جاری از طریق شبکه کارگزاران بخش خصوصی تحت پوشش خبر داد 

رضا افراسیابی با اعلام این مطلب افزود 

کود سولفات پتاسیم  تأمین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق 6 کارگزار توزیع بخش خصوصی تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان قائم شهر توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید