نمونه برداری پارت 11

نمونه برداری از پارت11 کود سولفات پتاسیم گرانوله ارسالی از شرکت شیمی اکسیر بوستان در گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار جریبی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان؛لستان، از پارت 11 کود سولفات پتاسیم گرانوله ارسالی ازشرکت شیمی اکسیربوستان که در انبار  سازمانی  این شرکت  تخلیه شد توسط  کارشناس  نظام کنترل کیفی نهاده های کشاورزی  این شرکت  نمونه برداری ، و نمونه  های برداشت شده برای آنالیز کودی به آزمایشکاه مرکز  تحقیقات  کاربردی  نهاده های کشاورزی شرکت خدمات حمایتی  کشاورزی کشور ارسال شدند

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید