توزیع کود آبزیان

توزیع کود 1167 تن کود شیمیایی برای مصارف مزارع آبندان پرورش ماهیان گرمابی در گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزارجریبی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان ،مصرف کود شیمیایی در حوضچه‌های مزارع پرورش ماهی در ایجاد اثرات تغذیه‌ای گونه‌های پرورشی و اقتصاد پرورش ماهی نقش دارد.

هزار جریبی با اشاره آمار توزیع  یک هزار و 167تن کود شیمیایی برای مصارف مزارع آبندان پرورش ماهیان گرمابی و میگو در شهرستان‌های استان خبرداد.

در ادامه  امین جباره اصل رئیس اداره بازرگانی افزود: از این میزان 1127 تن کود اوره ، ۲۵ تن نیترات آمونیوم سولفات و15 تن سوپرفسفات تریپل بوده است.

وادامه داد: کود شیمیایی اوره و سوپر فسفات تریپل ((TSPدر چارچوب برنامه ها و سیاست های سازمان جهاد کشاورزی  استان از محل سهمیه مربوط به اداره کل  شیلات  استان و کود اختصاصی مربوط به ماهی طلائی و آبزیان گنبد توزیع  شده است.

 ادیم رئیس حوزه فنی شرکت افزود: کود سوپر  فسفات تریپلTSP   با  نرخ جدید و ارز نیمیایی  به اندازه نیاز پرورش دهندگان ماهی تامین شده است  ومی تواننداز طریق آدرس تحت وب(وب اپلیکیشن) سامانه یارگر برای در خواست  این کود  به صورت غیر حضوری اقدام نمایند

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید