اجرای انبارگردانی پایان سال با نظارت نماینده اعزامی ستاد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

 

صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از اجرای عملیات انبار گردانی پایان سال با سرپرستی معاونت محترم مالی اداری بازرگانی شرکت با همکاری تیم منتخب استانی شامل مسئول مالی، اداره مالی اداری، اداره بازرگانی، اداره بذر نهال، مسئولین انبارهای کود رشت، آستانه اشرفیه، رضوانشهر و همچنین سایت بذر شرکت با نظارت نماینده اعزامی ستاد شرکت جناب آقای فاضل حسن زاده در تاریخ سیزدهم اسفندماه سال جاری خبر داد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید