بازدید مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر از انبار سازمانی کود بنداروز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر:

آقای مهندس شاپور رضائی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر و مسئول امور پایش استان از روند توزیع مستقیم کود، موجودی انواع کودهای شیمیایی در مورخ ۱۷ اسفند ماه ماه ۹۹ از انبار سازمانی کود بنداروز شهرستان دشتستان بازدید و توصیه های لازم را به انباردار ارائه نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید