وضعیت مطلوب ازعملیات کیسه گیری و توزیع کود دی فسفات در خراسان شمالی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی،

آقای مهندس نظام دوست، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان شمالی، با اعلام این خبر افزود با ورود بیش از 1100 تن کود دی فسفات آمونیوم از بندر امام خمینی به انبارهای سازمانی این مدیریت در ماه گذشته، به محض ورود عملیات کیسه گیری آغاز شده که تاکنون بیش از 50% آن کیسه گیری و بعد از بازدید و تائید نهایی حدود 40% آن نیز توسط کارگزاران تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی توزیع شده است.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید