ورود و تخلیه کود اوره به انبارهای سازمانی استان البرز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از ورود و تخلیه کود اوره به انبارهای سازمانی استان البرز خبر داد. علی اکبر ندرلو با اعلام این مطلب افزود: به منظور تأمین کود شیمیایی مورد نیاز کشاورزان براساس سهمیه سال 1399، میزان  50 تن کود اوره از مبداء امام در مورخ 99/12/16 وارد انبارهای سازمانی البرز شده و تخلیه گردید.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید