گزارش تصويری برگزاری کارگاه آموزشی بازاریابی کود در هرمزگان

تصاويري از برگزاری کارگاه آموزشی بعنوان بازاریابی کود جهت کارگزاران در محل مرکز آموزش سازمان جهاد کشاورزی با حضور جناب آقای حسینی مدیریت و آقای فرزاد استاد معاونت فنی شرکت خدمات حمایتی کشاوری هرمزگان و دکتر صالح .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید