عملیات انبارگردانی سال 1399

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت امور مالی

با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته جهت عملیات انبارگردانی انبارهای استانها در سال 1399 ، بررسی  و  موجودی برداری انبارها توسط کارشناسان در استانها در حال انجام می باشد که تاکنون استانهای یزد اصفهان بوشهر و کهکیلویه و اردبیل نهائی گردیده اند

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید