جذب 1518 تن کود اوره تعاونی روستایی درشهرستان بشرویه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی گفت: در یازده ماه سال جاری مقدار 1518 تن کود شیمیایی اوره توسط چهارکارگزار تعاونی روستایی در شهرستان بشرویه جذب و بین کشاورزان متقاضی توزیع شده است.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید