بازدید از شرایط انبار درخواست عاملیت جدید کارگزاری در شهرستان شبستر بخش صوفیان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی،

روز پنج شنبه مورخ 99/12/14 اکیپ نظارتی کمیته توزیع کود استان به همراه مسئول حراست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی این مدیریت از شرایط انبار درخواست عاملیت جدید کارگزاری در شهرستان شبستر بخش صوفیان بازدید نمودند.

مراتب پس از تنظیم صورتجلسه جهت انجام اقدامات بعدی مدیریت زراعت سازمان و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شبستر اعلام خواهد شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید