جذب 835 تن کود اوره تعاونی تولیدی درشهرستان بشرویه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی گفت: در یازده ماه سال جاری مقدار 835 تن کود شیمیایی اوره توسط کارگزار تعاونی تولید در شهرستان بشرویه جذب و بین کشاورزان متقاضی توزیع شده است.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید