توزیع 73 تن کود کلرور پتاسیم از طریق بخش خصوصی در بابل

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع 73  تن کود کشاورزی از نوع کلرور پتاسیم درشهرستان بابل در 11 ماهه سال جاری از طریق شبکه کارگزاران بخش خصوصی تحت پوشش خبر داد.

رضا افراسیابی با اعلام این مطلب افزود:

کودکلرور پتاسیم تأمین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق 4کارگزار توزیع کود بخش خصوصی تحت پوشش دربین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان بابل توزیع شد .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید