توزیع 1190 تن کود سولفان از طریق کارگزاران در مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع1190  تن کود کشاورزی از نوع سولفان در شهرستان های مازندران  در 11 ماهه سال جاری از طریق شبکه کارگزاران توزیع تحت پوشش  خبر داد.

رضا افراسیابی با اعلام این مطلب افزود:

کودسولفان تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق شبکه کارگزاران توزیع خصوصی وتعاونی  تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستانهای استان مازندران توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید