توزیع 220 تن بذر اصلاح و گواهی شده برنج از طریق شبکه کارگزاری های توزیع نهاده های کشاورزی استان گیلان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از تامین و توزیع220 تن بذر اصلاح و گواهی شده برنج در استان گیلان از طریق شبکه کارگزاری های رسمی این شرکت در مرحله اول برش سهمیه شهرستانها  خبر داد.

دکتر صالح محمدی با بیان اینکه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گیلان درجهت سیاست راهبردی وزارت جهاد کشاورزی در خوداتکایی تولید برنج و براساس برنامه پیشنهادی سازمان جهاد کشاورزی مبادرت به تولید بذر اصلاح وگواهی شده برنج نمود، که براساس هماهنگی های بعمل آمده با مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ها درحال توزیع بذر از طریق کارگزاری های مجاز این شرکت می باشد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید