تامین کود اوره مورد نیاز شهرستان نطنز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

مدیر استان اقای فریدون صفایی بیان نمود با تلاش و هماهنگی های به عمل آمده توسط همکاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان از ابتدای سال 99 تا کنون توانسته ایم1400 تن کود اوره مصرف بهره برداران کشاورزی شهرستان نطنز را تهیه و تامین نماییم

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید