ورود کشتی اردوان به لنگرگاه اسکله پتروشیمی پردیس بندر عسلویه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر:

با توجه به ضرورت تامین و تدارک کود شیمیایی اوره مورد نیاز بخش کشاورزی، کشتی اردوان به منظور بارگیری ۳۳۲۵۰ تن کود شیمیایی اوره، در مورخ ۷ اسفند ماه ۹۹ ساعت ۹:۳۰ وارد لنگرگاه گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید