تدارک کود شیمیایی اوره کارگزاران خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی از تامین و تدارک 11884 تن کود شیمیایی اوره برای استان خراسان جنوبی خبر داد.

محمد مهدی سعیدی افزود: کودهای اوره تامین شده در یازده ماهه سال جاری به انبار کارگزاران استان بارگیری و حمل شده است.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید