حمل انواع کود شیمیایی در بهمن ماه به انبارکارگزاران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

 

محمد مهدی سعیدی مدیر شرکت خدمات حمایتی خراسان جنوبی از حمل 1263 تن انواع کود شیمیایی در بهمن ماه به انبار کارگزاران تحت پوشش شرکت خبر داد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید