کشف و توقیف 20 تن کود اوره قاچاق در شهرستان مانه و سملقان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی

مهندس محسن نظام دوست مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی از کشف و توقیف 20 تن کود اوره درشهرستان مانه و سملقان در تاریخ 99/12/1، خارج از شبکه تورزیع کارگزاران استان خراسان شمالی خبر داد که این موضوع جهت برخورد با افراد متخلف و سیر مراحل قضایی از سوی مراجع ذیربط ، در حال پیگیری می باشد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید