ثبت و تکمیل مراحل مناقصه خرید کیسه دولایه کودی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

به گزارش رابط روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،

 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید چهار میلیون تخته کیسه دولایه کودی 90*60 پلی پروپیلنی امروز مورخ 25/9/97 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت و اقدام شد .

لازم به ذکر است، بازگشایی و گشایش پیشنهادهای  مناقصه مذکور در روزسه شنبه مورخ18/10/97 راس ساعت 14 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در ستاد شرکت انجام می شود.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید