توزیع 10 تن کود سولفان از طریق بخش خصوصی در نور

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

سرپرست  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع 10 تن  کود کشاورزی ازنوع سولفان در شهرستان نوردر10 ماهه سال جاری از طریق بخش خصوصی خبر داد.

رضا افراسیابی با اعلام این مطلب افزود 

کود سولفان تأمین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق کاگزار توزیع بخش خصوصی تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی درسطح  شهرستان نور توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید