آموزش سامانه جدید حمل و نقل و توزیع نهاده های کشاورزی به انبارداران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی

مهندس محسن نظام دوست مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان شمالی با اعلام این خبر بیان کرد روز دوشنبه تاریخ 99/11/27 آموزش سامانه جدید حمل و نقل و توزیع نهاده های کشاورزی به انبارداران شرکت توسط کارشناس بازرگانی استان، انجام شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید