کمیته تغذیه گیاهی استان گیلان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

جلسه کمیته تغذیه گیاهی استان با حضور ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان، معاونت بهبود، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، مدیرحراست سازمان و مدیرتعاون روستائی و... تشکیل و میزان ذخایر استراتژیک و تخصیص های انجام گرفته همچنین مسائل و چالش های کود استان بررسی، تبادل نظر و اتخاذ تصمیم شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید