توصیه ترویجی" فواید استفاده از بذرهای گواهی شده برنج"

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

 

دکتر صالح محمدی با بیان اینکه ده دلیل برای استفاده از بذرهای گواهی شده برنج شامل؛

  1. خلوص رقم بذر گواهی شده این اطمینان را فراهم می نماید که بذر رقم خاص با خلوص بالا در اختیار شماست. زیرا این بذر زیر نظر کارشناسان فنی بدقت کنترل می شود تا تولید کننده همه استانداردهای ملی بذر و روش های فنی لازم برای رسیدن به بذر خالص رقم را مراعات نماید.
  2. - خلوص و تمیزی بذر بذر گواهی شده برای داشتن بیشترین خلوص و پاکی از سایر گیاهان و علف های هرز بازرسی می شود. بذرهایی که خلوص آنها کمتر از 97-98 درصد باشد شناسه یا برچسب بذر گواهی شده دریافت نمی کنند.
  3. اطمینان از تولید موفق استفاده از بذر گواهی شده این اطمینان را ایجاد می نماید که کشاورز به تولید عملکرد مناسب با کیفیت مورد نظر دست پیدا خواهد نمود.
  4. اطمینان از سلامت بذر بذر گواهی شده در مرحله بوجاری و پس از آن مورد بررسی دقیق قرار می گیرد تا دارای کیفیت های بذر مانند سلامت بذر و عدم آلودگی به بیماری ها و آفات بذری باشد.
  5. استقرار مطلوب گیاهچه ها بذر گواهی شده برای داشتن بیشترین جوانه زنی و بالاترین میزان استقرار بوته مورد آزمون قرار می گیرد. بنابراین در صورت رعایت سایر شرایط بستر کشت، رسیدن به تراکم و یکنواختی مورد نظر قابل حصول است.
  6. دریچه ای به کشاورزی نوین با استفاده از بذر گواهی شده صفات مطلوب و نوآوری های جدید در زمینه تولید گیاهان زراعی که از طریق اصلاح ژنتیکی حاصل شده است در اختیار کشاورز قرار می گیرد.
  7. مزرعه پاک با استفاده از بذر گواهی شده بذر علف های هرز سمج و غیرقابل کنترل همراه گیاه زراعی کشت نمی شود.
  8. شناسنامه دار بودن بذر بذر گواهی شده دارای شناسه ای است که اطلاعات والد یا والدین بذر، محل تولید زمان تولید و شرکت تولید کننده را در اختیار کشاورز می گذارد. این اطلاعات به انتخاب بذر خوب و مطلوب کمک می نماید.
  9. اطمینان از خرید خوب شناسه یا برچسب بذر گواهی شده بر روی پاکت بذر نشان دهنده نظارت انجام شده در تولید و عرضه بذر است. تنها با دقت در اصالت شناسه کافی است تا از خرید بذر خوب اطمینان حاصل شود.
  10. پشتیبانی فنی تولید کنندگان بذر گواهی شده برای حفظ بازارهای خود سیاست های مشتری مدارانه داشته و پشتیبانی فنی و علمی می نمایند

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید