توزیع کود سوپر فسفات تریپل در شهرستان قاین

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

 

محمد مهدی سعیدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی گفت: مقدار 43 تن کود سوپر فسفات تریپل در ده ماهه سال جاری در شهرستان قاین از طریق کارگزاران تحت پوشش شرکت در بین کشاورزان توزیع شده است.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید