پیگیری مجوز 1500 تنی حمل آزاد کود شیمیایی در استان قزوین

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین؛

فریدون نقی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین اعلام کرد؛ با توجه به اتمام قرارداد مناقصه حمل و تخلیه نهاده های کشاورزی و ضرورت موجود در حمل و بارگیری کود شیمیایی از انبارهای سازمانی استان به انبار کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین، پیگیری مجوز حمل، تخلیه و بارگیری 1500 تن کود شیمیایی داخل استانی تا زمان برگزاری مناقصه حمل نهاده های کشاورزی از طریق مدیریت توزیع، حمل و نگهداری درحال انجام است. نقی زاده اضافه کرد؛ مناقصه حمل و تخلیه و بارگیری نهاده های کشاورزی در تاریخ 29 بهمن سالجاری از طریق سامانه ستاد الکترونیکی دولت صورت خواهد پذیرفت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید