تدارک 1900 تن کود اوره در دی ماه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

در دی ماه سال جاری حدود 1900 تن انواع کودهای شیمیایی ازته توسط این شرکت تدارک دیده شد. کودهای مذکور از طریق شبکه کارگزاری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم در سطح استان جهت مصرف کشاورزان توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید