تخلیه 182 تن کود سوپرفسفات ترپیل در روز سه شنبه 14 بهمن ماه99

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  مجتمع شیمیائی آبیک 

آقای علی اصغر سلیمی مدیر مجتمع شمیائی آبیک گفت:مقدار 182 تن کود سوپرفسفات تریپل ارسالی از بندر امام در انبارهای مجتمع شیمیائی آبیک در روز سه شنبه 14 بهمن ماه99 ، تخلیه گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید