توزیع کود اوره درشهرستان ملکشاهی استان ایلام

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام از روند توزیع کود اوره درشهرستان ملکشاهی استان ایلام خبر دارد.

آیت جمالی افزود :  از ابتدای سالجاری لغایت 12 بهمن ماه مقدار 611 تن کود اوره بین  کشاورزان شهرستان ملکشاهی توزیع شده است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام بیان داشت که از ابتدای سالجاری تا کنون مقدار 661 تن انواع کود شیمیایی در شهرستان ملکشاهی توزیع شده که بیشترین کود توزیع شده از نوع اوره بوده است.

جمالی افزود : این کود از طریق شبکه کارگزاری بین کشاورزان توزیع شده است.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید