حضور همکاران حسابرسی ستاد در استان مرکزی

حضور همکاران محترم مدیریت حسابرسی و بازرسی ستاد در استان مرکزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی  از حضور کارشناسان مدیریت حسابرسی و بازرسی در استان خبر داد. سید علیرضا موسوی  با اعلام این مطلب افزود به منظور انجام حسابرسی و بازرسی ادواری از اسناد و مدارک استان  ، کارشناسان مدیریت حسابرسی و بازرسی در بهمن ماه سالجاری  با حضور در استان نسبت به عملکرد، اسناد و مدارک مالی و بازرگانی بررسی انجام پذیرفت .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید